Как да подсигурим средства за образование на нашите деца?

Управление на личните финанси е сферата, в която се развива Дарина Иванова. Като свой личен успех тя приема моментът преди шест години, когато рестартира изцяло живота си и за това време постига значителни успехи. Днес, като отлично подготвен специалист – консултант по управление на лични финанси, Дарина Иванова се грижи за ефективното управление, спестяване и увеличаване на средствата на клиентите.

Заедно с останалите консултанти от екипа на компанията всяка седмица участва в практическо обучение, а месечно – в специализирани семинари, за да подобри търговските си качества и умения. Като мениджър продажби в „Тогедър България“ предлага такива финансови инструменти на своите клиенти, които позволяват предпазване на семейството и осигуряване на добър живот.

Днес новите реалности предлагат нови възможности, от които компания „Тогедър България“ се възползва, за да развива постигнатите вече устойчиви резултати. Работата в компанията позволява на Дарина Иванова перспективи за личностно, професионално и финансово развитие.

Като част от управителния съвет на Асоциацията на жените предприемачи „Селена“, Дарина Иванова се зарежда с много положителна енергия от това място, където намира съмишленици, приятели и бизнес партньори. Личен контакт с Дарина можете да потърсите на тази връзка, както и на телефонен номер 0886530234 & имейл адрес darina.ivanova@together.bg.

В последно време темата от заглавието е доста актуална при по-голямата част от родителите.

Всеки родител иска да даде най-доброто за своето дете! Всеки родител иска детето му да бъде добре подготвено в живота, за да има по-голям шанс за успех и по-хубаво бъдеще!

Всеки родител знае, че за да бъде добре подготвено тяхното дете за живота, то трябва да има възможно най-доброто обучение до 25-годишната си възраст.

Всеки родител знае, че това добро обучение струва много пари и тук възниква въпросът как и от къде да подсигурят толкова много средства, за да са сигурни, че децата им ще получат най-доброто образование.

Колкото по-рано родителите си зададат този въпрос и започнат да търсят неговия отговор, толкова по-лесно ще им бъде в събирането на тези средства!

Дарина Иванова
Дарина Иванова

Какво имам предвид: преди месец моя приятелка и клиентка се обърна към мен с молба да измислим вариант да спестим средства за образование на дъщеря ѝ, която завършва след 3 години. Тази задача е доста сложна, защото срокът от три години е твърде кратък. Сега тя иска да заделя по 1000 лв на месец, за да може да събере някаква адекватна сума, с която дъщеря ѝ да може да получи добро образование. За да може да си позволи да заделя тази не малка сума на месец, на нея ѝ се налага да работи на две места. За да може да подсигури тези средства, тя жертва собствения си комфорт в живота, лишавайки се от всичко, за да може да даде на детето си най-доброто!

Нещата щяха да стоят по по-различен начин, ако тя беше предприела тези действия преди няколко години, а не в последния момент.

Провокирана от тази история, реших да споделям с колкото се може повече родители какви възможности съществуват пред тях. Възможности, от които те могат да се възползват, за да спестят нужните средства за образование на децата си, без да е необходимо да нарушават качеството си на живот нито днес, нито за в бъдеще!

Аз съм майка на две деца и в тази статия ще споделя с вас какви действия съм предприела, за да спестя средства за пълнолетието на моите две дъщери.

Финансовите продукти, които аз ползвам за тази цел, са надежден начин за спестяване на нашите средства, които дават възможност внесените от нас пари да се увеличат значително в годините.

Това са така наречените застраховки живот, свързани с инвестиционен фонд и в следващите редове ще ви разкажа по-подробно как работят тези продукти, какъв финансов резултат може да очаквате, влагайки парите си в тях, и не на последно място – как вашите средства са защитени, инвестирайки ги в тези продукти.

Влагайки парите си в такива инвестиционни продукти, застрахователните компании, управляващи капитали за милиарди левове, инвестират вашите средства в инвестиционен фонд, съставен от други инвестиционни фондове.

Застрахователната компания, с която аз съм избрала да работя, инвестира в инвестиционни фондове, които от своя страна изкупуват фирми, притежаващи всички залежи на полезни изкопаеми, както и заводите за тяхната преработка.

Инвестирайки в такъв продукт, ние купуваме част от фонда, който притежава компаниите, които както споменах, притежават мините и заводите за преработка на полезни изкопаеми.

Всички знаем, че полезните изкопаеми са крайна величина и че в годините те намаляват. Това от своя страна води до това, че колкото повече ги използваме, толкова по-скъпи стават те.

От друга страна, за да се мигрира към друг вид ресурси е необходимо да се промени цяла индустрия, което не може да стане по-рано от 50 години.

Това прави вложението във фондове, които влагат в полезни изкопаеми, изключително надеждно и сигурно.

Друго нещо, което е важно, е фондът да изкупува компании от цял свят, като по този начин няма да зависи от катаклизми и кризи в дадени региони, или пък от смяна на политическите режими.

Застрахователната компания, с която аз работя, инвестира в инвестиционни фондове, които изкупуват компании, притежаващи залежи на полезни изкопаеми по цял свят и дори някой регион или държава да преживеят криза, това няма да повлияе на вашата инвестиция, защото по този начин рискът е разпределен.

По какви още начини ще бъдат защитени вашите пари, влагайки ги в такива инвестиционни продукти?

В този вид инвестиции смяната на валутата не е нещо, за което трябва да се притеснявате! Защо? В момента тези ресурси се търгуват в евро, но може да се случи така, че еврото да се срине като валута. Тогава тези полезни изкопаеми ще се търгуват на същата цена в новата валута, която ще бъде използвана тогава за търговия в целия свят. Тук гаранцията за вашите пари идва от това, че вие не търгувате във валута или пари, както се случва, когато държим парите си в банка. В случая търгувате с активи, с полезните изкопаеми.

Няма как да фалират фирмите, които притежават полезни изкопаеми, защото те са нужни на човечеството и за нашето съществуване. Можете ли да си представите живот без полезни изкопаеми? Те участват навсякъде в нашето ежедневие, те са от първостепенно значение за живота на нашата планета!

И ето как, инвестирайки в такъв продукт, ние защитаваме средствата си от срив на валутата, защото инвестирайки по този начин, ние притежаваме активи, които струват пари във всяка една валута.

Как, инвестирайки в инвестиционна застраховка, нашите средства са защитени от хиперинфлация и обезценяване на парите ни?

За да стане по-ясно, ще го обясня с пример: Да речем, че в момента един тон мед струва 1000 евро. При една хиперинфлация, парите ще се обезценят и тогава тези 1000 евро ще са равностойни на нови 10 000 евро. И тогава един тон мед вече ще струва 10 000 евро. По този начин компанията ще си вдигне стойността със същия процент, с който се е обезценила валутата, съответно и нейните активи вече ще имат нова, по-висока цена. И тъй като ние притежаваме дял от фонда, който притежава дял от активите на тази компания, излиза, че и нашите активи ще бъдат вече с нова, по-висока цена.

Ето как хората, които притежават активи, стават по-богати при една хиперинфлация за разлика от тези, които губят своите пари, които са им в банката, поради тяхното обезценяване.

Тук защитата на нашите средства идва отново от това, че търгуваме с активи, а не с валута.

Инвестирайки в такива инвестиционни продукти, чрез които ние търгуваме с полезни изкопаеми, докато има човечество и развитие, нашите пари ще се умножават и ще имат адекватна стойност за всеки един момент от жиовта ни.

Влагайки парите си в такива продукти, ние гарантираме сигурността на нашите средства при всякакви финансови катаклизми, като срив на дадена валута, инфлация, хиперинфлация или банкрут на някоя държава.

Винаги, когато решите да ползвате такива продукти, много внимателно избирайте застрахователната компания, с която да работите. Най-важните кретирии, на които тя трябва да отговаря, за да сте максимално спокойни за своите пари, са да има сключени презастрахователни договори и то с доказани в световен план презастрахователи, защото това е вашата гаранция, че дори застрахователят да фалира, вие ще си получите обещаните, по вашите договори, пари, които ще ви бъдат изплатени именно от тези презастрахователни компании. Други важни критерии, които да имате предвид при избора ви на застраховател, са: да има дългогодишен опит в бранша; да имат увеличаващи се разходи; да имат и увеличаващи се плащания.

Застрахователят, с които компания „Тогедър“ е избрала да работи, отговаря на всички изброени критерии.

Какви са другите предимства, които ни дават инвестиционните продукти?

– не можем да изгубим вложените от нас средства, тъй като поради застрахователния елемент на тези продукти, нашите пари ни се гарантират с договорни правоотношения със съответния застраховател;

– всяка година можем да се възползваме от данъчни облекчения;

– продуктите дават възможност, след изтичане на договора, да се ползва рентна опция, т.е. парите да не се вземат накуп, а да се изплащат всеки месец за избран от вас период. По този начин върху спестените пари не се дължат данъци, а главницата, която остава в застрахователя, продължава да ви се олихвява.

– отново поради застрахователния им елемент, тези продукти са несеквестируеми. Което означава, че парите са ви защитени от държавни и частни институции, които те нямат право да ви запорират или отнемат по закон;

– в случай на смърт, парите не се губят, а натрупаният дял се изплаща на посочените в договора лица.

Дарина Иванова
Дарина Иванова

При този вид застрахователни продукти, човек сам определя каква сума да внася на година. Като след третата година има възможност да се правят и промени по сключения договор –  да се намали или увеличи вноската, да се променят ползващите лица по договора и т.н.

Човек, освен че сам определя каква да бъде неговата годишна вноска, спрямо неговите финансови възможности, той и сам решава кога да му се изплатят и спестените средства.

Искам да обърна специално внимание на това, че тези продукти работят добре в дългосрочен план, за това и минималният срок, за който могат да се сключват, е 10 години.

Защо работят добре в дългосрочен план?

Защото при инвестиционните фондове има колебания, които колебания зависят от настроенията на пазара и фондовите борси. В момент на криза на икономиките, потребителите се отдръпват от фондовите борси, което е съвсем нормално, и това води до момент, при който цените на всичко спада. След една-две години цените отново се вдигат и заемат нормални нива.

Както вече споменах, инвестирайки в такъв продукт, ние инвестираме в инвестиционни фондове, дяловите единици на които си имат постоянно движение нагоре и надолу.

Съответно, когато човек влага парите си в инвестиционен продукт, през годините той купува на различни цени, ту по-ниски, ту по-високи. Това, което за нас е по-важно, е крайният резултат от всичко това, а именно каква ще бъде реализираната средна доходност през всичките години, в които ние сме внасяли пари по този продукт. В зависимост от това в какъв фонд ние изберем да инвестираме – консервативен, балансиран или динамичен, тя може да бъде 8, 9 или 10 процента.

Когато застрахователната компания има дългогодишен опит, то тя може с голяма точност да даде тези прогнози по отношение на очакваната и реализирана доходност по нашите договори.

За това тези инвестиционни продукти не са подходящи за краткосрочни инвестиции. Не са подходящи като банковите депозити, в които да спестим определена сума пари, които да изтеглим в случай на нужда.

Инвестиционните продукти са подходящи да спестим и увеличим средствата си за наша конкретна и дългосрочна цел, каквито са да подсигурим средства за образование на нашите деца, да си подсигурим средства за времето, когато сме на по-напреднала възраст, да си изплатим по-бързо ипотеката, а защо не и за мечтаното околосветско пътешествие, когато децата ни са вече големи и ние сме свободни да изживеем всичко, за което сме мечтали.

Тези продукти ни дават възможност регулярно да внасяме пари и без в момента да нарушаваме качеството си на живот, в годините да спестим значителна сума.

Каква друга алтернатива стои пред нас, когато дойде време да подсигурим качествено образование за децата си – да изтеглим кредит?

Какви рискове обаче може да крие това в бъдещето ни? 

Първо, след години не се знае какви ще са условията на банките, дали ще са изгодни да изтеглим кредит, както и  дали банката ще ни отпусне нужните средства.

От друга страна, както опитът ни е показал досега, когато изтеглим кредит, ние го връщаме в двоен размер.

Продуктите, за които ви разказах, работят точно обратно – примерно, ако за периода на договора вие внесете 50 000 евро, след изтичането му вашите спествания ще са удвоени.  

Реално, избирайки този вариант, вие плащате 50% от образованието на детето ви, а останалата част идва от застрахователя. Вашият дял се внася на вноски, години преди да дойде този момент, като по този начин в годините няма да усетите тежест върху вашия бюджет и сегашният ви стандарт няма да бъде нарушен.

При вариант след години да вземете кредит, ефектът ще бъде обратен: взимате 50 000 евро, връщате 100 000 евро. Пари, които след това ще трябва да връщате дълго време на банката, лишавайки вас и семейството ви от удоволствията на живота – пари, които може да изхарчите за много по-приятни неща!

Ще завърша тази тема с един от най-често задаваните ми въпроси по отношение на тези продукти: „Съществува ли възможност при тях да внасяме колкото и когато имаме пари, както и дали има опция по време на договора да теглим от парите си, след което отново да внасям?”

Не, няма такава възможност, и това е най-хубавото при този тип инвестиционни застрахокви!

Какво имам предвид? 

Едно от най-важните условия да спестим пари в дългосрочен план е те да не са ни подръка. Когато парите са ни подръка, те се прахосват, изхарчват и изчезват. Имаме ли спестени средства, до които имаме лесен достъп, сто процента винаги ще се появи нещо, някой непредвиден разход, за който да ги изхарчим и да изгубим спестените ни с толкова усилия пари.

Благодарение на тези продукти, ние защитаваме спестяванията си от нас самите, именно защото те не са ни подръка и няма как да ги изхарчим. Ако знаем, че имаме дори минимален шанс да изтеглим част от тях, то ние на сто процента ще го направим и така унищожаваме шанса си някога да спестим за нашето бъдеще или за дългосрочната ни цел.

На пазара има и такива продукти, при които имате възможност да си теглите парите, след това отново да внасяте. Моят съвет е, ако наистина искате да спестите в дългосрочен план, да не се изкушавате да внасяте парите си в такива продукти. Защото по този начин не само, че никога, никога няма да спестите тези пари, но и ще сте на загуба от всичко това, защото все пак за всяка ваша транзакция, да теглите и отново да внасяте, се начисляват определени такси.

По отношение на това да внасяте по такъв продукт, колкото и когато си поискате, бъдете сигурни, че нямате ли точно фиксирана сума, която имате ангажимент да внесете, никога няма да ви остават пари, които да заделите за тази инвестиция.

Имате ли задължението всеки месец да заделяте по 100 лева, то вие със сигурност ще го направите. Имате ли избор да избирате колко и кога да внесете сума пари, то ще е или драстично по-малка сума, или дори ще е нула лева с надеждата, че в следващия месец ще наваксате. Бъдете обаче сигурни, че това няма да се случи. Просто винаги ще изниква нещо по-важно, за което да изхарчите тези пари. След време вашата мотивация да спестявате ще намалее, после ще изчезне, което е съвсем нормално, защото не виждате резултата от вашите действия. И така шансът да натрупате собствен капитал за дългосрочната ви цел постепенно намалява и след това изчезва!

Да, избирайки такъв вариант – да внасяте колкото и когато искате, както и да имате възможност да си теглите парите през срока на договора, сега ще ви бъде по-лесно, но със сигурност ще сте на загуба в дългосрочен план!

Не залагайте финансовото си бъдещето за сметка на по-лесен живот днес!

Пестете по по-малко, но регулярно и постоянно! Изберете подходящ за вас финансов инструмент, с който хем парите ви да не са ви подръка, хем след години от него да има добър финансов ефект за вас, така че да може да сбъднете вашите дългосрочни цели!

Свържете се с мен и с удоволствие ще отделя колкото време ви е необходимо, за да отговоря на всеки важен за вас въпрос!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.