СВОБОДНО ВРЕМЕ

Кредити с фиксиран лихвен процент срещу заеми с променлива лихва: каква е разликата?

Потребителите, кандидатстващи за кредит, е важно да са запознати не само с размера на лихвения процент и с годишния процент на разходите, но и да имат финансова култура, позволяваща им да правят разлика между фиксиран лихвен процент и променлива лихва. Познаването на разликите между променлива и фиксирана лихва позволява на кандидатстващия за заем да направи най-добрия и информиран избор. 

Какво е фиксиран лихвен процент при кредитите?

Фиксираният лихвен процент се договаря в момента на сключването на договора за кредит и не се променя до неговото пълно погасяване. Той позволява на потребителите да планират дългосрочно по-точно и по-добре своите разходи, тъй като им е предварително известно каква е месечната вноска, която трябва да заплащат, още в момента на кандидатстването за заем. При дългосрочни кредити фиксираният лихвен процент може да се окаже неизгоден, тъй като води до загуба за потребителя, поради факта, че остава непроменен дори при спад на пазарните лихви. Ако предпочитате сигурността и планирането, изберете кредит с фиксиран лихвен процент, който ще ви позволи да съставите прецизно месечния си бюджет и да съумявате да отделяте предварително средствата за вноската по кредита, знаейки нейния точен размер. Фиксираната лихва е подходящ избор и в периоди на инфлация, както и когато се очаква повишаване на пазарния индекс и съответно на лихвените проценти.

Какво е променлива лихва при кредитите?

Променливата лихва се формира като сбор от променлива компонента (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка. Този лихвен процент отразява динамиката на пазара. Той може да се повишава или понижава според движението на пазарния индекс. При спад на индекса се понижава и лихвеният процент, което е благоприятно за потребителя. Възможно е обаче и обратното развитие – повишаване на пазарния индекс и съответно повишаване на лихвения процент. Това прави плаващата лихва до известна степен рисков избор с известна доза несигурност и неподходящо решение, ако се очаква повишаване на пазарния индекс. Изчислява се по-трудно, въпреки че финансовите институции са задължени да посочват методиката за изчисляване на референтен лихвен процент и условията, при които се променя. Добро решение да разчитате на услугите на кредитен консултант за помощ при предварителното изчисляване. Референтният лихвен процент при някои кредитиращи институции се изчислява по сложна формула, което е извън възможностите на обикновения потребител, дори той да се отличава с добра финансова грамотност.

Променливите лихвени проценти не позволяват дългосрочно планиране на разходите, тъй като е възможно внезапно увеличаване на лихвата. Това би създало проблем с бюджета и съответно с погасяването на заема за потребители с по-скромни доходи. Промоционалните лихвени проценти често привличат потребителите, но те могат да бъдат проблемни при дългосрочни кредити – за 10 и повече години, тъй като е напълно възможно банката да ги преразгледа след изтичане на промоционалния период и в крайна сметка кредит с промоционална лихва, но с нефиксиран лихвен процент да се окаже много по-скъп от такъв без промоционална, но с фиксиран лихвен процент. От друга страна, потребителите, които очакват пазарният индекс да остане стабилен или да намалее и искат да спестят средства от това, могат да заложат на кредит с плаваща лихва. 

Изборът на потребителя между плаващ и променлив лихвен процент трябва да е съобразен с личните му предпочитания и склонност към риск, финансовите му възможности и ситуацията на пазара. Същият следва да бъде взет след реалистична оценка на всички тези фактори. 

Фиксираният лихвен процент и променливата лихва са характерни само за кредитите от банкови финансови институции, които се отпускат за по-дълги периоди, след доказване на доход и удостоверяване, че потребителят работи на трудов договор, както и след посочване на поръчител, ако имат подобно изискване на банката за съответния кредитен продукт. Ако се нуждаете от по-скромна сума на заем за кратък период, не работите на трудов договор или нямате възможност и време да посетите офис или клон на банкова финансова институция, може да разчитате на фирмите за бързи заеми, които отпускат кредити онлайн. Процедурата за кандидатстване е опростена, молбата за кредит се подава изцяло онлайн само с няколко клика на сайта на небанковата финансова институция, необходими са само лична карта и чисто кредитно досие. Одобрението и получаването на средствата след одобрение отнемат едва от няколко минути до няколко часа, а лихвеният процент и годишният процент на разходите са фиксирани и позволяват на потребителя да планира бюджета си, знаейки предварително размера на месечната вноска. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *