сексуален тормоз

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Българските фирми нямат политика спрямо сексуален тормоз на работното място

На 26 януари се проведе онлайн събитие, свързано с една сериозна, но пренебрегвана тема – сексуалния тормоз на работното място.

Read More