иновации

УСПЕШНА

Паулина Чотрова: Устойчив растеж е възможен само чрез иновации и нови технологии

България трябва да се адаптира според геополитическите кризи и предстоящата технологична промяна към по-самоподдържащ се икономически модел, заявява Паулина Чотрова,

Read More